Read More Czytaj dalej  

Mimply dummy text of the printing typesetting ipsum
dolor onsecte dipiscing.

Zrób wiele badań w jednym miejscu

We Take Care Of Your
Healthy Health

Badania w Szpitalnym

Kiosku Telemedycznym,

Read More Czytaj dalej  

Mimply dummy text of the printing typesetting ipsum
dolor onsecte dipiscing.

Zwiększy atrakcyjność placówki w oczach pacjentów
dzięki szybszej i sprawniejszej obsłudze.

We Take Care Of Your
Healthy Health

Szpitalny Kiosk

Telemedyczny

Szpitalny Kiosk
Telemedyczny

to stacjonarne urządzenie diagnostyczne przeznaczone do wykonywania badań przez pacjentów, samodzielnie lub z asystą personelu medycznego.

Posiada wbudowaną oraz zintegrowaną grupę aparatów medycznych dających spójną, automatyczną informację zwrotną o stanie zdrowia pacjenta, opartą na analizie wyników badań. Dzięki czemu jest w stanie samodzielnie wykryć nieprawidłowości w poszczególnych wynikach , zestawiając je i ułatwiając tym samym pracę personelu medycznego.

Badania w Szpitalnym Kiosku Telemedycznym

Wybierz Badanie

Bezpieczeństwo

W celu bezpiecznego przesłania i przechowywania wyników badań aplikacja MediWell wykorzystuje zaawansowane mechanizmy, realizowane przez szyfrowany kanał komunikacji. Bezpieczeństwo i poufność składowania i prezentacji wyników badań jest zapewniona przez implementację hierarchicznej struktury uprawnień dostępu. Dane na temat stanu zdrowia dostępne są wyłącznie dla użytkownika. Wyniki badań można wysłać mailem, zapisać i/lub wydrukować.

Wszystkie urządzenia w kiosku MediWell posiadają certyfikację medyczną.
Korzyści

Kiosk MediWell pozwala na

przeprowadzenie pierwszej diagnostyki w szpitalu bez obecności lekarza, która pozwoli na:

Dla pacjenta

Wczesną diagnostykę oraz skuteczną profilaktykę oraz wsparcie w diagnozowaniu stanu zdrowia

Dla lekarza

Umożliwi wstępne badania przed wizytą oraz ułatwi porządkowanie pierwszeństwa przyjęcia

Dla placówki

Odciąży personel medyczny oraz skróci czas wizyt pacjentów dzięki czemu usprawni proces oraz poprawi efektywność leczenia pacjentów

Dla zdrowia

Ułatwi edukację społeczną w zakresie dbania o zdrowie, poszerzy wiedzę społeczną związaną z wykonywaniem badań profilaktycznych, które pozwalają na szybkie wykrycie choroby

Spółka portfelowa

MediWell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, prowadzi Projekt p.n.: “MediWell – szpitalny kiosk telemedyczny do zdalnego wykonywania badań diagnostycznych”