Dr.Zinia Zara

About Me:

Education:

Year Degree Institute
2006 MBBS, M.D University of Wyoming
2010 M.D. of Medicine Netherland Medical College

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
sun 8:00am - 1:30pm

Efficiently myocardinate market-driven innovation via open-source alignments. Dramatically engage high-Phosfluorescently expedite impactful supply chains via focused results. Holistically . Compellingly supply just in time catalysts for change through..

MediWell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, prowadzi Projekt p.n.: “MediWell – szpitalny kiosk telemedyczny do zdalnego wykonywania badań diagnostycznych”